Šestnáctá Tříkrálová sbírka

v rekordních mrazech rekordní výsledek

Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR po sedmnácté,v Dobrušce, v Opočně a zúčastněných obcích po šestnácté.

Je to největší dobrovolnická akce v ČR a účastní se jí kolem 50ti tisíc koledníků a dalších dobrovolníků. TKS reprezentuje solidaritu lidí s potřebnými, naší společnou snahu konat dobro, pomáhat bližnímu a nebýt lhostejný. Sympatické na ní je, že 65 % z vykoledovaných peněz zůstává na účtu Charity v místě.

Opět se ukázalo, že v Dobrušce a všech zapojených obcích lidé Tříkrálovce věří a podle toho se chovají. Každým rokem se vybere víc. Nejčastější příspěvek je 200 nebo 100 Kč. Ale v pokladničkách se našlo i mnoho tisícikorun a  také dvoutisícovek. O výtěžek samozřejmě jde, ale není na prvním místě. Největším přínosem je radost a poselství, které přinášejí malí králové lidem do jejich domácností. Přinášejí přání zdraví a požehnání pro celý rok. Přání také píší to na futra dveří K+M+B a znamená to Bůh chraň tento dům, žehnej tomuto domu. Proto také nepraktikujeme anonymní pouliční  koledování, ale poctivě se snažíme obejít všechny domácnosti.

Peníze z Tříkrálové sbírky používáme tradičně na sociální službu OA, průměrně asi 180 000 Kč ročně, na další pomůcky do charitní půjčovny, přímou finanční pomoc lidem v nouzi a také posíláme peníze na projekt Adopce na dálku do Indie. Před dvěma měsíci jsem se byla v Indii osobně podívat, jak tento projekt  funguje a mohu říct, že jsem 100% přesvědčená, že i tyto peníze jsou vynakládány správně a účelně. 

Kdo by potřeboval pomůcku nebo službu osobní asistence, najde kontakt na www.dobruska.charita.cz

Při letošní sbírce ani dvacetistupňový mráz neodradil malé krále vyrazit na svou pouť.

Tuto sobotu koledovalo celkem 117 skupinek v Dobrušce a okolních obcích. To je celkem i s obslužným personálem přes 500 lidí. V Dobrušce koledovalo 36 skupinek.

V sobotu 7. ledna koledovali naši králové od rána 9 hodin do 15,30 hod. Po ranním požehnání v kostele sv. Václava se vydali na koledu. Obešli 3 200 dobrušských domácností a snažili se nikoho nevynechat.

Myslím si, že dobrý pocit  ze společné práce, která přinese užitek druhým, spojoval po celou dobu  všechny koledníky a dobrovolníky a naplnil je radostí.

Výtěžek TKS 2017 je rekordní a je o 41 651 Kč vyšší než loni. Vykoledovaná částka je 574 498 Kč.

Ráda bych Vám poděkovala za to, jakým způsobem koledníky přijímáte ve svých domovech, děkuji všem dárcům, dětem a jejich rodičům, dobr. skautům,  vedoucím skupinek, pánům farářům, tatínkům taxikářům, maminkám kuchařkám, školám za dobrou spolupráci, MÚ Dobruška patří dík za administrativní dohled nad průběhem sbírky , v ostatních místech starostkám a starostům za pečetění a rozpečetěťování pokladniček. Speciální poděkování chci vyjádřit Pekařství Klobas, které dlouhodobě podporuje sbírku velkým množstvím jídla pro koledníky.

Jménem Farní charity Dobruška  Vám všem do nového roku přeji  hodně zdraví, optimismu a vzájemné lásky.

Ing.Jana Poláčková, Farní charita Dobruška

 

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY: 

VÝTĚŽEK 2017

 

FOTKY:  TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

PREZENTACE: 

 

autor: JAN DUŠEK

 

CHcete nás podpořit?

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Náš výtěžek
664 724 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

16. 11. 2018, 09:00 — 19. 11. 2018, 16:00

PODZIMNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK 2018