Fotky z tříkrálové sbírky naleznete zde:  Tříkrálová sbírka 2015 v Dobrušce, Opočně a okolí

Video z tříkrálové sbírky: videotrikralovasbirka2015.flv

Výtěžek 2015 Dobrušsko.pdf

                                      Tříkrálová sbírka 2015

na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi

 

        Tříkrálovou sbírku pořádanou celostátně Charitou Česká republika organizovala dobrušská Farní charita letos počtrnácté. Tato sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR a účastní se jí kolem 50ti tisíc koledníků a dalších dobrovolníků.

        V celé ČR podpora této akce má vzrůstající tendenci, nejen co se týče množství vybraných peněz, ale především úctou  k tradici a uznáním hodnot, které reprezentuje – solidaritu lidí s potřebnými, naší snahu konat dobro, pomáhat bližnímu a nebýt lhostejný.

        Při letošní sbírce koledovalo v sobotu 10. ledna celkem 104  skupinek, do 104 úředně zapečetěných pokladniček. Celkem i s obslužným personálem ji zajišťovalo přes 450 lidí.

        Celkový výtěžek cca 494 tis. Kč je rekordním výsledkem, vykoledovalo se o 38 tis. Kč víc než loni. 65 % z vykoledovaných peněz se vrátí na účet Farní charity a bude použit na pomoc potřebným, podporu sociální služby osobní asistence (převážně pro seniory), která významně pomáhá pečujícím rodinám ponechat své blízké v domácím prostředí. Dále budou peníze využity na nákup zdravotnických pomůcek do charitní půjčovny a na podporu charitního projektu v Mansapuru v Indii.

       

        Děkuji všem lidem za vlídné přijetí koledníků při sbírce, děkuji všem dárcům, dětem a jejich rodičům, vedoucím skupinek, pánům farářům za velmi příjemné zázemí v pastoračním centru, sponzorům, školám za dobrou spolupráci, městským a obecním úřadům za administrativní dohled nad průběhem sbírky a všem ostatním bezejmenným ochotným dobrovolníkům, kteří pomáhali se zajištěním a organizací sbírky.

        Jménem Farní charity Dobruška  Vám všem přeji  hodně zdraví, lásky a síly ke konání dobra i v roce 2015.

                                                               Ing. Jana Poláčková

                                                                Farní charita Dobruška

                                                                www.dobruska.charita.cz

                                         

 

CHcete nás podpořit?

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Náš výtěžek
664 724 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

16. 11. 2018, 09:00 — 19. 11. 2018, 16:00

PODZIMNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK 2018