Fotky a videa z Tříkrálové sbírky naleznete zde:

Tříkrálová sbírka 2014 v Dobrušce, Opočně a okolí

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 - POŽEHNÁNÍ V KOSTELE

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 - KOLEDNÍCI

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 - VIDEA

PODĚKOVÁNÍ KOLEDNÍKŮM 28. 1. 2014 KINO DOBRUŠKA 

  výtěžek+2014.pdf        

                                                                

Tříkrálová sbírka 2014

v Dobrušce, Opočně a okolí

Tradice Tříkrálové sbírky pořádané celostátně Charitou Česká republika se v Dobrušce letos opakovala po třinácté. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR a účastní se jí kolem 50ti tisíc koledníků a dalších dobrovolníků.

V celé ČR podpora této akce má vzrůstající tendenci, nejen co se týče množství vybraných peněz, ale především úctou  k tradici a uznáním hodnot, které reprezentuje – solidaritu lidí s potřebnými, naší snahu konat dobro, pomáhat bližnímu a nebýt lhostejný.

V našem okolí přibývá lidí, kteří propadnou sítem státní sociální pomoci a obracejí se na nás o pomoc jako na nestátní organizaci. Smutné je, že přibývá případů, kdy lidé žádají o pomoc a nemají ani na jídlo......

Kdo by potřeboval pomůcku nebo službu osobní asistence, kontakt najde na

www.dobruska.charita.cz

Při letošní sbírce se poprvé koledovalo ve dvou termínech,v sobotu 4. a11. ledna. Během obou sobot koledovalo celkem 100 skupinek. To je celkem i s obslužným personálem přes 450 lidí. V Dobrušce a okolí se koledovalo 11.ledna - 46 skupinek, v Opočně 17  skupin, v okolních obcích dalších  37.

Dobruška a všechny zapojené obce jsou se svým výtěžkem 456 tis. Kč zase příkladem pro velká města. Vykoledovalo se o 54 tis. Kč více než loni.  Výsledek je důkazem, že lidé chtějí pomáhat a štědrost a důvěra v tuto sbírku je opravdu velká. 65 % z vykoledovaných peněz se vrátí na účet Farní charity a bude použit na pomoc potřebným, seniorům, podporu sociální služby osobní asistence, která významně pomáhá pečujícím rodinám ponechat své blízké v domácím prostředí. Dále budou peníze využity na nákup zdravotnických pomůcek do charitní půjčovny a na podporu projektu Adopce na dálku v Indii.

Děkuji všem lidem za vlídné přijetí koledníků při sbírkách v uplynulých třinácti letech, děkuji všem dárcům, dětem a jejich rodičům, dobrušským skautům,  vedoucím skupinek, pánům farářům za velmi příjemné zázemí v pastoračním centru, sponzorům, školám za dobrou spolupráci, městským a obecním úřadům za administrativní dohled nad průběhem sbírky a všem ostatním bezejmenným ochotným dobrovolníkům, kteří pomáhali se zajištěním a organizací sbírky. Speciální dík pekařství Klobas, který každoročně  věnuje pečivo a knedlíky ke guláši pro 180 strávníků v pastoračním centru.

Jménem Farní charity Dobruška  Vám všem přeji  hodně zdraví, lásky a síly ke konání dobra i v roce 2014.

                                                                  Ing. Jana Poláčková

                                                               Farní charita Dobruška                                      

CHcete nás podpořit?

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Náš výtěžek
664 724 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

16. 11. 2018, 09:00 — 19. 11. 2018, 16:00

PODZIMNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK 2018