Fotky ze sbírky naleznete zde:  

Tříkrálová sbírka 2013 v Dobrušce, Opočně a okolí

Prezentace Tříkrálové sbírky 2013:

výtěžek 2013.pdf

Vyúčtování 2013.pdf

Tříkrálová sbírka 2013 v Dobrušce, Opočně a okolí

Tradice Tříkrálové sbírky pořádané celostátně Charitou Česká republika se v Dobrušce letos opakovala po dvanácté. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR a účastní se jí kolem 50ti tisíc koledníků a dalších dobrovolníků.

V celé ČR podpora této akce má vzrůstající tendenci, nejen co se týče množství vybraných peněz, ale především úctou  k tradici a uznáním hodnot, které reprezentuje – solidaritu lidí s potřebnými, naší snahu konat dobro, pomáhat bližnímu a nebýt lhostejný.

V ČR se vybralo letos rekordních  76, 9 mil. Kč a jen v našem kraji, královéhradecké diecézi bylo letos vybráno 10,8 mil. Kč.

Dobruška a ostatní obce jsou se svým výtěžkem 402 tis. Kč zase příkladem pro velká města.  Výsledek je důkazem, že lidé chtějí pomáhat a štědrost a důvěra v tuto sbírku je opravdu velká.

Při letošní sbírce v sobotu 5. ledna koledovalo celkem 80 skupinek v Dobrušce a okolních obcích. To je celkem i s obslužným personálem přes 300 lidí. V Dobrušce a okolí koledovalo 38 skupinek, v Opočně 17  skupin, v okolních obcích dalších  25.

Děkuji všem lidem za vlídné přijetí koledníků při sbírkách v uplynulých dvanácti letech, děkuji všem dárcům, dětem a jejich rodičům, dobrušským skautům,  vedoucím skupinek, pánům farářům za velmi příjemné zázemí v pastoračním centru, sponzorům, školám za dobrou spolupráci, městským a obecním úřadům za administrativní dohled nad průběhem sbírky a všem ostatním bezejmenným ochotným dobrovolníkům, kteří pomáhali se zajištěním a organizací sbírky.

                                                                                                                           Jana Poláčková, Farní charita Dobruška

 

 

CHcete nás podpořit?

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Náš výtěžek
664 724 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

16. 11. 2018, 09:00 — 19. 11. 2018, 16:00

PODZIMNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK 2018