Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek

Kontakt:     Skener_20171106 (4)                                                           

Michaela Stodůlková

Tel. 734 262 501

e-mail: pzpdobruska@seznam.cz

 • půjčovna zdravotnických pomůcek FCH Dobruška se nachází v budově pastoračního centra za farním úřadem v Dobrušce
 • příjezd automobily a manipulace s pomůckami probíhá bez problémů
 • klienti jsou vyzýváni k osobnímu odběru a před podpisem smlouvy jsou seznámeni s pravidly půjčování pomůcek a návodem na použití, popř. jim je k dispozici kopie návodu
 • platba půjčovného probíhá podle přání klienta – hotovostně či bezhotovostně
 • půjčovna má i svého dobrovolníka, který pomáhá s kontrolou a servisem vrácených pomůcek, popř. opraví pomůcku přímo u klienta
 • pomůcky jsou zapůjčovány za úhradu dle platného ceníku zdravotnických pomůcek
 • pomůcky byly pořízeny z prostředků TKS
 • dále pak z dotace města Dobruška
 • některé pomůcky jsou k dispozici na základě smluv o výpůjčce s fyzickou osobou či s Junákem Dobruška

Komu jsou služby naší půjčovny určeny:

 • dlouhodobě nemocným
 • seniorům
 • nemocným a propuštěným z nemocničního léčení
 • nemocným po úrazech na doléčení
 • rodinám, které se starají o své rodiče

Hlavními přínosy využití pomůcek pro jejich uživatele a rodiny jsou:

 • návrat ze zdravotnického zařízení a co nejrychlejší zapojení do běžného života
 • překlenout dobu zhoršeného zdravotního stavu, dokud nedojde k jeho zlepšení nebo získání pomůcky hrazené pojišťovnou
 • maximální dostupné pohodlí pokud je uživatel upoután na lůžko (aktivizace na lůžku, prevence proleženin, apod.)
 • podpoření jeho soběstačnosti, aktivní spoluúčast na svém zdraví, životním stylu
 • umožňuje rodinám postarat se o nemocného, kdy nemají dostačující podmínky, chybí jim pomůcky, aby zajistili nemocnému dostatečný komfort a sobě ulehčili práci

Výhody pro zájemce:

 • k zapůjčení nepotřebuje potvrzení lékaře
 • možnost krátkodobého i dlouhodobého zapůjčení pomůcek
 • platba v hotovosti nebo bankovním převodem
 • příznivé ceny

 Našim cílem je:

 • spokojený uživatel a spokojení rodinní příslušníci nebo ti, kteří o uživatele pečují
 • abychom našimi kompenzačními pomůckami pomohli řešit sociální nebo zdravotní životní situaci uživatele
 • bezpečnost uživatele v každodenním životě

CENÍK - půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek.pdf