Kdo jsme

Charita v Dobrušce působí už od  srpna 1993, a to díky mnoha dobrovolníkům. Dobrovolné charity ale v roce 2005  ztratily právní subjektivitu. Poté fungovala při farnosti opět jen jako dobrovolná služba několika nadšenců a dobrovolníků. Angažovala se při povodních, humanitárních sbírkách a dalších drobnějších činnostech.

Když se v Dobrušce začala v roce 2001 organizovat poprvé Tříkrálová sbírka, byla to nová další charitativní aktivita, která na sebe nabalila nejen hodně nových ochotných lidí, ale i další činnost a formy pomoci lidem. Pomoc v různých formách – od přímé finanční pomoci potřebným, přes nákupy zdravotnických pomůcek až po podporu charitativních institucí a některých zahraničních projektů.

Na podzim r. 2010 byl místní farní radou jednomyslně schválen návrh na profesionalizaci charity v Dobrušce. Bylo požeháno vzniku nového právního subjektu s názvem Farní charita Dobruška, jeho sídlo určeno v novém pastoračním centru u fary. Zároveň byl navržen a schválen kandidát na ředitele. Tyto návrhy pak schválilo Biskupství královéhradecké a Diecézní katolická charita Hradec Králové.

A tak začala od 1. ledna 2011 existovat opět Farní charita Dobruška jako právní samostatný subjekt.

Naší ambicí nebylo už od počátku nic převratného a ohromujícího, naší hlavní snahou bylo, je a bude pokračovat v rámci možností ve všem, co se v Dobrušce na poli charitativním děje a pokud to okolnosti a personální možnosti dovolí, tyto aktivity rozvíjet. nenásilně, přirozeně podle potřeb lidí.

 

Poskytujeme služby

Hned v začátku nás napadlo, že by bylo dobré nabídnout lidem sociální službu osobní asistence, která podle našich zkušeností v Dobrušce a hlavně v okolí chybí. Především se zaměřením na seniory, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí. Záměrem bylo navázat a doplnit tak městskou pečovatelskou službu, ne jí nahradit. Na to nemáme personální,odborné ani materiální zajištění. Provedli jsme průzkum zájmu u lidí a službu během léta zaregistrovali. Od 20. září mohla být tato služba poskytována již na profesionální úrovni. Byli přijati na částečné úvazky potřební lidé k zajištění služby. Především sociální pracovnice a několik pracovníků v přímé péči, tzn. osobních asistentů.

Tím začala naše charita pomaloučku polehoučku pracovat profesionálně, tzn. ne jenom s dobrovolníky (kteří jsou pro nás i nadále nejdůležitější) a bude se snažit i být stále užitečná

 a pomáhat všem, kdo budou potřebovat pomoc.                                                                         

 

                                                                   Za charitní kolektiv  Ing. Jana Poláčková

                                                                                                    ředitelka   

Farní charita Dobruška je organizací Římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, zřízená Biskupstvím královéhradeckým k 1. lednu 2011.

Právní forma:

Farní charita Dobruška je právnickou osobou evidovanou podle zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech. Podléhá evidenci v Rejstříku evidovaných právnických osob jako účelové zařízení Církve římskokatolické ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.

Sídlo:

Kostelní 259, 518 01 Dobruška

IČO: 73635391

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 244057716/0300

Zřizovatel: Královéhradecké Biskupství, se sídlem Velké náměstí 35, Hradec Králové

Statutární zástupce

Ing. Jana Poláčková – ředitelka

tel: +420 723 539 100

e-mail: jana.polackova@dka.hk.caritas.cz

 

Personální zajištění

  • Ing. Jana Poláčková               ředitelka, vedoucí soc. služby
  • Helena Petrová                      zástupkyně ředitelky, dobrovolná pracovnice
  • Bc. Teresa Jiroušková          sociální pracovnice a vedoucí služby půjčovny zdravotnických pomůcek
  • Jana Petrová                          účetní
  • Růžena Kleinerová               osobní asistentka
  • Jana Čečetková                     osobní asistentka
  • Hana Šedková                        osobní asistentka 
  • Ladislava Voglová                  osobní asistentka

 

CHcete nás podpořit?

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Náš výtěžek
664 724 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

16. 11. 2018, 09:00 — 19. 11. 2018, 16:00

PODZIMNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK 2018