Sociální služba osobní asistence


  • Tel.: 777 877 475
 
Kostelní 259, Dobruška, 518 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Co je osobní asistence?

Osobní asistence je jeden z druhů komplexní péče v přirozeném, domácím, prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou doma sami, bez pomoci, často upoutáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a dobrým přítelem.

Poslání:

Posláním Osobní asistence Farní charity Dobruška je podporovat osoby z Dobrušky a okolí v jejich přirozeném domácím a sociálním prostředí. Služba osobní asistence pomáhá se vším, co člověk pro své znevýhodnění nemůže zvládnout sám, s cílem umožnit mu žít plnohodnotný život.

Cílová skupina:

lidé z Dobrušky a okolí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění  nebo zdravotního postižení,  jejichž situace vyžaduje nezbytnou pomoc druhé osoby. Služba je určena pro uživatele od 3 let věku.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Teresa Jiroušková - sociální pracovnice služby Osobní asistence
Podpořte nás

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Náš výtěžek
664 724 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

10. 6. 2018, 15:00 — 10. 6. 2018, 17:00

BENEFIČNÍ KONCERT

16. 11. 2018, 09:00 — 19. 11. 2018, 16:00

PODZIMNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK 2018