Půjčovna

Půjčovna zdravotnických pomůcek funguje jako služba Farní charity Dobruška a pomáhá stárnoucím a nemocným občanům v Dobrušce a okolí. Slouží všem, kteří potřebují nějakou pomůcku využít ve svém životě na nezbytně nutnou dobu, dokud se jejich zdravotní stav nezlepší či  dokud si nepořídí pomůcky vlastní, zejména seniorům, ale i osobám zdravotně postiženým, lidem po úrazech a operacích, osobám se sníženou schopností mobility. Pomůcky pomáhají všude tam, kde usnadní uživatelům běžné úkony v denním životě a zvýší tak jejich soběstačnost. Umožní uživatelům co nejdéle zůstat ve známém domácím prostředí. Pomůcku lze zapůjčit krátkodobě i dlouhodobě na základě písemné smlouvy.

Půjčovna poskytuje i poradenskou činnost a pomáhá při výběru vhodné pomůcky.

Zdravotnické pomůcky získala  naše charita darem z FCH  Rychnov nad Kněžnou, od dobrých lidí a holandského dárce. Některé pomůcky byly nakoupeny z prostředků Tříkrálové sbírky a některé jsou k dispozici na základě smluv o výpůjčce uzavřených s fyzickou osobou.

Co je cílem

Trvale či přechodně nabídnout pomoc v situaci, kdy se zdravotní stav člověka změní v důsledku nemoci, stáří a člověk sám na sobě nebo u svých blízkých zjistí, že vše nejde tak jednoduše jako dříve. Nabízíme řešení, jak se se svým handicapem sami vyrovnat  nebo jak poskytnout pomoc svým blízkým v rodině.

Naše nabídka

V našem sortimentu jsou:

mechanické invalidní vozíky

pojízdné WC vozíky

toaletní židle

chemické WC

podložní mísy

polohovací postele elektrické

polohovací postele pneumatická a mechanická

antidekubitní matrace

stolky noční pojízdné

stolek jídelní k posteli

chodítko pojízdné s deskou

chodítko čtyřkolové-rolátor

chodítko nepojízdné čtyřbodové

chodítko opěrné (kozička)

CHcete nás podpořit?

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Náš výtěžek
664 724 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

16. 11. 2018, 09:00 — 19. 11. 2018, 16:00

PODZIMNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK 2018