Kdo je osobní asistent?

Osobní asistenti jsou lidé poskytující pomoc druhým, kteří z důvodu svého znevýhodnění nezvládají některé úkony běžného života a přesto chtějí zůstat v domácím prostředí. V praxi jde například o pomoc při hygieně, drobný úklid, péči o sebe, doprovody k lékaři, nákupy apod. Asistent pomáhá uživateli překonávat jeho omezení a tím zvyšovat kvalitu jeho života.