Jak požádat o službu?

o   telefonicky kontaktovat sociální pracovnici  777 877 475

o   kontakt e-mailem: charita.dobruska@seznam.cz

o   písemně na adrese: Farní charita Dobruška, Kostelní 259, 518 01 Dobruška

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE.pdf