Cílová skupina:              

Osobní asistence je určena osobám od 3 let výše.

Okruh osob: osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdrvotním postižením, senioři.