Co je osobní asistence?

Osobní asistence je jeden z druhů komplexní péče v přirozeném, domácím, prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou doma sami, bez pomoci, často upoutáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a dobrým přítelem.

Poslání:

Posláním osobní asistence poskytované v naší organizaci je zajistit pomoc druhé osoby při péči o vlastní osobu, domácnost a při kontaktu se společností lidem, kteří takovou pomoc potřebují z důvodu zdravotního postižení nebo věku. Osobní asistent pomáhá v přirozeném prostředí klienta při činnostech, při kterých klient potřebuje dopomoc jiné osoby.

 

 …uvědomte si, že ten, kdo Vám pomáhá určitým způsobem kompenzuje Váš handicap a tím Vám nahrazuje sníženou pohyblivost, omezenou schopnost k nějaké činnosti, např. tlačí vozík nebo dopomáhá při chůzi a tak vlastně rozšiřuje Vaše schopnosti v činnostech, které byste sami asi nezvládli…

Podpořte nás

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Náš výtěžek
664 724 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

23. 3. 2018, 09:00 — 26. 3. 2018, 16:00

JARNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK

 
 
Radost a pokoj o Vánocích ...

 

Radostné Vánoce

a v novém roce jen to dobré

Vám přejí

zaměstnanci

Farní charity Dobruška