Co je osobní asistence?

Osobní asistence je jeden z druhů komplexní péče v přirozeném, domácím, prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou doma sami, bez pomoci, často upoutáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a dobrým přítelem.

Poslání:

Posláním osobní asistence poskytované v naší organizaci je zajistit pomoc druhé osoby při péči o vlastní osobu, domácnost a při kontaktu se společností lidem, kteří takovou pomoc potřebují z důvodu zdravotního postižení nebo věku. Osobní asistent pomáhá v přirozeném prostředí klienta při činnostech, při kterých klient potřebuje dopomoc jiné osoby.

 

 …uvědomte si, že ten, kdo Vám pomáhá určitým způsobem kompenzuje Váš handicap a tím Vám nahrazuje sníženou pohyblivost, omezenou schopnost k nějaké činnosti, např. tlačí vozík nebo dopomáhá při chůzi a tak vlastně rozšiřuje Vaše schopnosti v činnostech, které byste sami asi nezvládli…