Kdo jsme

Charita v Dobrušce působí už od  srpna 1993, a to díky mnoha dobrovolníkům. Dobrovolné charity ale v roce 2005  ztratily právní subjektivitu. Poté fungovala při farnosti opět jen jako dobrovolná služba několika nadšenců a dobrovolníků. Angažovala se při povodních, humanitárních sbírkách a dalších drobnějších činnostech.

Když se v Dobrušce začala v roce 2001 organizovat poprvé Tříkrálová sbírka, byla to nová další charitativní aktivita, která na sebe nabalila nejen hodně nových ochotných lidí, ale i další činnost a formy pomoci lidem. Pomoc v různých formách – od přímé finanční pomoci potřebným, přes nákupy zdravotnických pomůcek až po podporu charitativních institucí a některých zahraničních projektů.

Na podzim r. 2010 byl místní farní radou jednomyslně schválen návrh na profesionalizaci charity v Dobrušce. Bylo požeháno vzniku nového právního subjektu s názvem Farní charita Dobruška, jeho sídlo určeno v novém pastoračním centru u fary. Zároveň byl navržen a schválen kandidát na ředitele. Tyto návrhy pak schválilo Biskupství královéhradecké a Diecézní katolická charita Hradec Králové.

A tak začala od 1. ledna 2011 existovat opět Farní charita Dobruška jako právní samostatný subjekt.

Naší ambicí nebylo už od počátku nic převratného a ohromujícího, naší hlavní snahou bylo, je a bude pokračovat v rámci možností ve všem, co se v Dobrušce na poli charitativním děje a pokud to okolnosti a personální možnosti dovolí, tyto aktivity rozvíjet. nenásilně, přirozeně podle potřeb lidí.

 

Poskytujeme služby

Hned v začátku nás napadlo, že by bylo dobré nabídnout lidem sociální službu osobní asistence, která podle našich zkušeností v Dobrušce a hlavně v okolí chybí. Především se zaměřením na seniory, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí. Záměrem bylo navázat a doplnit tak městskou pečovatelskou službu, ne jí nahradit. Na to nemáme personální,odborné ani materiální zajištění. Provedli jsme průzkum zájmu u lidí a službu během léta zaregistrovali. Od 20. září mohla být tato služba poskytována již na profesionální úrovni. Byli přijati na částečné úvazky potřební lidé k zajištění služby. Především sociální pracovnice a několik pracovníků v přímé péči, tzn. osobních asistentů.

Tím začala naše charita pomaloučku polehoučku pracovat profesionálně, tzn. ne jenom s dobrovolníky (kteří jsou pro nás i nadále nejdůležitější) a bude se snažit i být stále užitečná

 a pomáhat všem, kdo budou potřebovat pomoc.                                                                         

 

                                                                   Za charitní kolektiv  Ing. Jana Poláčková

                                                                                                    ředitelka   

Farní charita Dobruška je organizací Římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, zřízená Biskupstvím královéhradeckým k 1. lednu 2011.

 

 

je organizací Římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, zřízená Biskupstvím královéhradeckým k 1. lednu 2011.

Právní forma: FCH Dobruška je zaevidována jako církevní právnická osoba u Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění.

IČO: 73635391                                                 

Naše sídlo: Kostelní 259, 518 01 Dobruška

Statutární orgán: ředitelka Ing. Jana Poláčková

 

Personální zajištění

 

  • Ing. Jana Poláčková               ředitelka, vedoucí soc. služby
  • Helena Petrová                      zástupkyně ředitelky, dobrovolná pracovnice
  • Bc. Teresa Jiroušková          sociální pracovnice a vedoucí služby půjčovny zdravotnických pomůcek
  • Jana Petrová                          účetní
  • Jana Čemerová                      osobní asistentka
  • Růžena Kleinerová               osobní asistentka
  • Jana Čečetková                     osobní asistentka

 

Podpořte nás

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Náš výtěžek
664 724 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

24. 1. 2018, 17:00 — 24. 1. 2018, 21:00

PODĚKOVÁNÍ KOLEDNÍKŮM TKS 2018

23. 3. 2018, 09:00 — 26. 3. 2018, 16:00

JARNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK

 
 
Radost a pokoj o Vánocích ...

 

Radostné Vánoce

a v novém roce jen to dobré

Vám přejí

zaměstnanci

Farní charity Dobruška