PROGRAM PRO MAMINKY

Farní charita Dobruška nabízí ZDARMA program pro maminky

Nabídka je zacílena na pomoc matkám s dítětem do 15 let, která potřebuje pomoc s uplatněním na trhu práce, zvýšení sebevědomí prostřednictvím nových dovedností a poznatků.

 

Farní charita Dobruška nabízí ZDARMA program pro maminky, které

  • hledají anebo v budoucnu budou hledat práci (nemusí být evidovány na Úřadu práce)
  • chtějí se vzdělávat, zvýšit si kvalifikaci, mají zájem o rekvalifikaci
  • potřebují poradit v různých oblastech souvisejících s uplatněním na trhu práce
  • mají dítě do 15 let (hlídání dětí zajištěno)
  • chtějí získat nové kamarádky a kontakty pro sebe i děti
  • si přejí zažít příjemné společenství 12-14 maminek s dětmi

 KDY:  jaro 2017 (přesný termín záleží na termínu sestavení skupiny cca 14 maminek)

            Počet hodin cca 300 hodin

            Harmonogram si stanoví skupina sama dle svých požadavků (v rozmezí 6 -12 měsíců)

KDE: pastorační centrum u fary a na zahradě, Kostelní 259, Dobruška

Program je realizován v rámci projektu „Dítě rozhodně není překážkou II“.

Pořadatel (příjemce) projektu: Sdružení CEPAC - Morava

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Zájemkyně o účast na projektové aktivitě, prosím kontaktujte:

Ing. Janu Poláčkovou, FCH Dobruška, tel 723 539 100

Ing. Mgr. Simonu Dolkovou, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška, tel.  606 743 984

Podpořte nás
 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

24. 11. 2017, 09:00 — 27. 11. 2017, 16:00

PODZIMNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK

3. 12. 2017, 08:15 — 22. 12. 2017, 18:00

CHARITATIVNÍ SBÍRKA POTRAVIN V ADVENTU 2017

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

 

 

Děkujeme 2017

Náš výtěžek
574 498 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR