POTRAVINOVÁ POMOC FEAD POMÁHÁ I V DOBRUŠCE

POTRAVINOVÁ POMOC FEAD POMÁHÁ I V DOBRUŠCE

Díky projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“ finančně podpořený z Fondu evropské pomoci a ze státního rozpočtu ČR jsme v uplynulých 8 měsících získali pro Dobrušku a okolí celkem 560 balíčků s potravinami a hygienickými potřebami.

Díky projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“ finančně podpořený z Fondu evropské pomoci a ze státního rozpočtu ČR jsme v uplynulých 8 měsících získali pro Dobrušku a okolí celkem 560 balíčků s potravinami a hygienickými potřebami.

Tato pomoc byla ve spolupráci s Městem Dobruška průběžně přivážena technickými službami z charitních skladů z Hradce Králové a rozdělována potřebným lidem do konce února. Na organizaci,  administraci a výběru cílových osob se spolu s charitními pracovnicemi podíleli sociální pracovníci z OSPODu a jejich vedoucí Ing.Mgr. Dolková.

Protože je forma této pomoci i nadále potřebná, bylo dohodnuto s panem starostou Ing. Lžičařem její pokračování prostřednictvím projektu FEAD II. Spolupráce bude pokračovat podobným způsobem – Farní charita zajistí potřebné počty balíčků, Město pomůže s dopravou a uskladněním potravin. Distribuce bude opět probíhat ve spolupráci a na doporučení sociálních pracovníků odboru sociálních věci a zdravotnictví MěÚ Dobruška. Tento navazující projekt potrvá do června 2018.

                                                  Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška

Podpořte nás

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Náš výtěžek
664 724 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

23. 3. 2018, 09:00 — 26. 3. 2018, 16:00

JARNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK

 
 
Radost a pokoj o Vánocích ...

 

Radostné Vánoce

a v novém roce jen to dobré

Vám přejí

zaměstnanci

Farní charity Dobruška