OSOBNÍ ASISTENCE VZROSTLA MEZIROČNĚ O POLOVINU

OSOBNÍ ASISTENCE VZROSTLA MEZIROČNĚ O POLOVINU

Tak jako v minulých letech, i v roce 2016 bylo naší největší a nejvýznamnější činností poskytování sociální služby osobní asistence.

Osobní asistence je terénní služba, kterou vymezuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v domácnosti nebo v jiném přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Jedná se o komplex služeb dle individuálního požadavku uživatele.

Posláním osobní asistence poskytované v naší organizaci je individuálně pomáhat při běžných úkonech v  domácnostech nebo tam, kde uživatel pomoc potřebuje. Osobní asistentky se zaměřují na podporu a zachování soběstačnosti uživatele a je-li možno, i na zvýšení zbývajících schopností. Každý uživatel je respektován jako jedinečná lidská bytost s právem na důstojnost, osobní nezávislost, vlastní volbu a rozhodování, zvyky, hodnoty a vyznání. Je respektováno soukromí a intimita uživatelů. Osobní asistentka dle přání uživatele spolupracuje při poskytování služby s rodinou, osobou blízkou či jinou službou, kterou uživatel využívá.

 

Osobní asistence za rok 2016 v číslech:

 • 17 uživatelů služby – z toho bylo 14 žen a 3 muži
 • o uživatele se staralo 9 osobních asistentek
 • průměrný věk 72 let (nejmladší 16 let, nejstarší 92 let)
 • 11 uživatelů z Dobrušky, 9 uživatelů z okolních obcí
 • celkem bylo odslouženo 6.870 hodin 20 minut – nejvíce odsloužených hodin v jednom měsíci bylo 868 hodin 15 minut
 • počet hodin odsloužených v domácnostech vzrostl meziročně o 48%
 • sloužily jsme všech 366 dní v roce
 • uskutečnilo se celkem 3.618 návštěv, tj. průměrně 302 návštěvy měsíčně
 • největší počet návštěv u jednoho uživatele za celý rok byl 869
 • dvěma služebními auty jsme najezdily 15.344 kilometrů, tj. 1.279 km měsíčně
 • celkové náklady 1 744 tis. Kč, tržby od uživatelů 620 tis. Kč

 Bc. Teresa Šolínová, sociální pracovnice FCH Dobruška, kontakt 777 877 475

Podpořte nás
 
Radost a pokoj o Vánocích ...

 

Radostné Vánoce

a v novém roce jen to dobré

Vám přejí

zaměstnanci

Farní charity Dobruška

 

 
 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

3. 12. 2017, 08:15 — 22. 12. 2017, 18:00

CHARITATIVNÍ SBÍRKA POTRAVIN V ADVENTU 2017

6. 1. 2018, 09:00 — 6. 1. 2018, 18:00

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018