OSOBNÍ ASISTENCE VZROSTLA MEZIROČNĚ O POLOVINU

OSOBNÍ ASISTENCE VZROSTLA MEZIROČNĚ O POLOVINU

Tak jako v minulých letech, i v roce 2016 bylo naší největší a nejvýznamnější činností poskytování sociální služby osobní asistence.

Osobní asistence je terénní služba, kterou vymezuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v domácnosti nebo v jiném přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Jedná se o komplex služeb dle individuálního požadavku uživatele.

Posláním osobní asistence poskytované v naší organizaci je individuálně pomáhat při běžných úkonech v  domácnostech nebo tam, kde uživatel pomoc potřebuje. Osobní asistentky se zaměřují na podporu a zachování soběstačnosti uživatele a je-li možno, i na zvýšení zbývajících schopností. Každý uživatel je respektován jako jedinečná lidská bytost s právem na důstojnost, osobní nezávislost, vlastní volbu a rozhodování, zvyky, hodnoty a vyznání. Je respektováno soukromí a intimita uživatelů. Osobní asistentka dle přání uživatele spolupracuje při poskytování služby s rodinou, osobou blízkou či jinou službou, kterou uživatel využívá.

 

Osobní asistence za rok 2016 v číslech:

 • 17 uživatelů služby – z toho bylo 14 žen a 3 muži
 • o uživatele se staralo 9 osobních asistentek
 • průměrný věk 72 let (nejmladší 16 let, nejstarší 92 let)
 • 11 uživatelů z Dobrušky, 9 uživatelů z okolních obcí
 • celkem bylo odslouženo 6.870 hodin 20 minut – nejvíce odsloužených hodin v jednom měsíci bylo 868 hodin 15 minut
 • počet hodin odsloužených v domácnostech vzrostl meziročně o 48%
 • sloužily jsme všech 366 dní v roce
 • uskutečnilo se celkem 3.618 návštěv, tj. průměrně 302 návštěvy měsíčně
 • největší počet návštěv u jednoho uživatele za celý rok byl 869
 • dvěma služebními auty jsme najezdily 15.344 kilometrů, tj. 1.279 km měsíčně
 • celkové náklady 1 744 tis. Kč, tržby od uživatelů 620 tis. Kč

 Bc. Teresa Šolínová, sociální pracovnice FCH Dobruška, kontakt 777 877 475

Podpořte nás

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Náš výtěžek
664 724 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

10. 6. 2018, 15:00 — 10. 6. 2018, 17:00

BENEFIČNÍ KONCERT

16. 11. 2018, 09:00 — 19. 11. 2018, 16:00

PODZIMNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK 2018