Na Dobrušsku a Opočensku letos proběhne šestnáctý ročník

Na Dobrušsku a Opočensku letos proběhne šestnáctý ročník

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v České republice. Tentokrát se koledníci vydají na pouť za „světlem dobrých skutků“ už po šestnácté a věříme, že jich bude zase mnoho...

Na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi budou koledovat v sobotu 7. ledna 2017. Skupiny tří králů doprovázené vedoucím budou sbírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávat dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky bude vybaven průkazem koledníka.

Motto Tříkrálové sbírky 2017 již tradičně zní:

POMOC RODINÁM A LIDEM V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ A PODPORA CHARITNÍHO DÍLA

Konkrétním záměrem Farní charity Dobruška je doplnění nabídky zdravotních pomůcek do charitní půjčovny, podpora sociální služby osobní asistence, přímá pomoc rodinám v soc. tísni, rodinám s postiženým dítětem a podpora aktivit souvisejících s projektem Adopce na dálku v Indii.

Po skončení sbírky vám přijdou koledníci v neděli 8. ledna v 17 hod. zazpívat na náměstí v Dobrušce a dozvíte se předběžný výsledek sbírky.

Koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o narození Božího syna v betlémských jeslích. A prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Každá korun v kasičce koledníků má svoji váhu. Přijměte, prosíme, tyto vyslance potřebných, kteří zazvoní u Vašich dveří v sobotu 7. ledna: Otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce a věřte, že přicházejí s upřímným poselstvím a pomáhají tak dobré věci. Za vaše finanční příspěvky charitě i sladké maličkosti koledujícím dětem předem upřímně děkujeme a přejeme vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky!

Prosíme každého, kdo by se chtěl jakkoli zapojit do organizování a realizace sbírky, nechť nás kontaktuje. S vaší pomocí a dobrými nápady přinese Tříkrálová sbírka ještě více užitku.

                                                             Ing. Jana Poláčková, koordinátorka sbírky,

                                                                          tel. 723 539100                                                                                        

Farní charita Dobruška

                                                                          www.dobruska.charita.cz

                                                                     E-mail: charita.dobruska@seznam.cz

TKS 2017 - LETÁK

Podpořte nás

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Náš výtěžek
664 724 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

24. 1. 2018, 17:00 — 24. 1. 2018, 21:00

PODĚKOVÁNÍ KOLEDNÍKŮM TKS 2018

23. 3. 2018, 09:00 — 26. 3. 2018, 16:00

JARNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK

 
 
Radost a pokoj o Vánocích ...

 

Radostné Vánoce

a v novém roce jen to dobré

Vám přejí

zaměstnanci

Farní charity Dobruška